WOD#120423 – löpträning

5k löpning – torr asfalt.

Kommentera